Trang chủ Từ khóa Nghề thợ xây dựng

Từ khóa: nghề thợ xây dựng

Điểm danh những căn bệnh nghề nghiệp trong ngành xây dựng

Xây dựng là ngành lao động đặc thù trong đó công việc rất vất vả, thường được tiến hành ngoài trời, trên cao, hay...

Nỗi lòng người thợ xây: “Đi làm từ ngày còn xanh tóc, giờ bạc...

Thợ xây dựng là những người lao động chân tay có tay nghề tham gia vào quá trình xây dựng các cơ sở hạ...