Các mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 2023

998
Các mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định pháp luật
Tìm hiểu các mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định pháp luật

Các mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là điều được nhiều người lao động quan tâm. Trong bài viết chia sẻ này, Blog Viecngay sẽ tổng hợp cho bạn các mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được Luật pháp quy định nhé.

Quy định về các mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trên thực tế, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đem tới nhiều lợi ích cho người lao động. Họ không chỉ có chỗ dựa vững chắc khi tới một độ tuổi nhất định nhờ khoản tiền lương mà có được hưởng chế độ tử tuất mà tham gia BHXH miễn phí khi hưởng lương hưu.

Khi đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần hiểu rõ quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để không gặp những vấn để, rủi ro trong suốt quá trình tham gia đóng bảo hiểm của mình.

Quy định của Luật Bảo hiểm xã hội

Tại Khoản 2, Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội có quy định các mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính dựa theo thu nhập người lao động tự lựa chọn để đóng BHXH. Cụ thể như sau:

  • Mức đóng BHXH mỗi tháng là 22% thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm tự nguyện lựa chọn
  • Mức thu nhập mỗi tháng của người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn: Thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.
Các mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
Mức đóng BHXH tự nguyện bằng 22% của thu nhập tháng của người tham gia

Chính sách hỗ trợ BHXH của Nhà nước

Trên thực tế, Nhà nước cũng có chính sách hỗ trợ cho các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Tùy từng đối tượng cụ thể mà hỗ trợ các mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ khác nhau:

  • Người thuộc hộ nghèo: 30% mức đóng BHXH tự nguyện
  • Người thuộc hộ cận nghèo: 25% mức đóng BHXH tự nguyện
  • Các đối tượng khác: 10% mức đóng BHXH tự nguyện

Ngoài ra, căn cứ theo ngân sách của mỗi địa phương, người tham gia BHXH tự nguyện có thể được hỗ trợ thêm từ quỹ BHXH ngay tại nơi sinh sống của mình.

Các mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cập nhật năm 2023

Pháp Luật Việt Nam có quy định rõ ràng về mức thu nhập tối thiểu và tối đa theo tháng mà người lao động lựa chọn đóng BHXH tự nguyện tham gia phải tuân theo. Căn cứ vào quy định này ta có mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu và tối đa cập nhật năm 2023 cụ thể như sau:

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu

Căn cứ theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn từ ngày 1/1/2022 là 1.500.000 đồng/tháng. 

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu là 22% mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn bằng: 1.500.000 x 22% = 330.000 đồng/tháng/người.

Tìm hiểu các mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
Mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu theo mức chuẩn hộ nghèo là 330.000 đồng

Với các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và các diện khác sau khi trừ đi mức hỗ trợ của nhà nước thì số tiền cần đóng lần lượt là:

  • Đối tượng hộ nghèo: 330.000 – (330.000 x 30%) = 231.000 đồng/tháng/người
  • Đối tượng hộ cận nghèo: 330.000 – (330.000 x 25%) = 247.500 đồng/tháng.người
  • Các diện khác: 330.000 – (330.000 x 10%) = 297.000 đồng/tháng.người

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối đa

Từ 1/7/2023 dự kiến mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng, theo đó mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối đa sẽ bằng 22% của 20 lần mức lương cơ sở và được chia làm 2 mốc thời gian như sau:

  • Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối đa đến 30/6/2023 là:

(20 x 1.490.000) x 22% = 6.556.000 đồng/tháng/người.

  • Mức đóng BHXH tự nguyện tối đa từ 1/7/2023 là:

(20 x 1.800.000) x 22% = 7.920.000 đồng/tháng/người.

Các mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định
Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối đa sẽ tăng từ tháng 7/2023

Như vậy, các mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023 có hai điểm đáng chú ý so với năm 2022. Đầu tiên là tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối đa cho người tham gia BHXH tự nguyện do tăng lương cơ sở. Thứ hai là năm 2023 người sử dụng lao động phải đóng vào quỹ BHTN với mức đóng 1% và không còn được hỗ trợ mức đóng 0% do dịch bệnh Covid giống như năm 2022.

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng được cho phép linh hoạt như đóng theo từng tháng, 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Ngoài ra, người tham gia BHXH tự nguyện có thể đóng một lần cho nhiều năm (không quá 5 năm) hay đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng vẫn còn thiếu thời gian đóng, tuy nhiên thời gian đóng không được vượt quá 10 năm.

Các mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023
Người tham gia BHXH tự nguyện có thể đóng theo từng tháng hoặc nhiều tháng

Tạm kết

Với những thông tin được chia sẻ ở trên, chúng tôi hy vọng bạn đã hiểu rõ các mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được cập nhật mới nhất năm 2023. Tham gia BHXH tự nguyện đem đến nhiều lợi ích lâu dài cho bạn, hãy cân nhắc và đọc kỹ các thông tin để có lựa chọn tốt nhất cho tương lai.Nếu bạn đang tìm kiếm các việc làm lao động phổ thông, đừng quên truy cập vào trang tuyển dụng Viecngay.vn để có thể ứng tuyển nhiều vị trí hấp dẫn nhé!

Bình luận