Giao tiếp là hoạt động thông tin giữa người nói và người nghe nhằm đạt được mục đích nào đó. Có được sự giao tiếp bạn rất thuận lợi trong cuộc sống của bạn cũng như trong công việc. Sau đây là những lợi ích mà sự giao tiếp có thể mang lại cho bạn.

Gặp mặt trực tiếp giúp não bạn hoạt động đồng bộ

Các nhà nghiên cứu đã cho rằng giao tiếp trực tiếp cũng có vai trò trong việc giúp đồng bộ hóa não bộ của bạn với những người khác trong cuộc hội thoại. Chính là sự đồng bộ hóa hệ thần kinh giữa những người tham gia cuộc hội thoại. Sự đồng bộ hóa thần kinh này cũng được cho rằng có vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo các tình huống khẩn cấp. Nhờ nó mà các nhà lãnh đạo có thể đồng bộ hóa hoạt động của họ với cấp dưới.

Đem lại cho khả năng sáng tạo tốt nhất

Giao tiếp mặt đối mặt tăng cường sự giao tiếp bằng ánh mắt, giúp xây dựng và tin tưởng các thành viên trong nhóm có thể tin cậy lẫn nhau. Quyền năng của những cuộc gặp mặt trực tiếp  không bị mất đi trong các tập đoàn lớn. Ta có thể thấy rằng “Steve Jobs” người sáng lập Iphone. Đã xây dựng nơi làm sao cho nhân viên sao cho có thể tương tác trực tiếp với nhau. Không chỉ Apple mà Yahoo đã đi đầu trong việc cấm nhân viên liên lạc bằng phương tiện truyền thông.

Kĩ năng tương tác trong đời sống

Ta có thể thấy rằng sự cô đơn là cảm giác mất đi kết nối với những người xung quanh và muốn được có sự kết nối trở lại. Chính sự cô đơn đem lại tổn hại cho sức khỏe và tinh thàn của bạn. Bạn nên thay đổi, bạn nên tạp những cuộc trò chyện trực tiếp với mọi người. Nó là có thể là kim chỉ nam giúp sức khỏe của bạn. Những cuộc trò chuyện này giúp hiểu thêm về mợi người và cũng như bản thân chúng ta.

Nguồn: Sưu tầm

 

Bình luận